Onze sponsors


De sponsers van TECS

De operationele kosten van TECS worden gesponsord, in geld of in natura: bedrijfsmiddelen, expertise en tijd. De sponsors van TECS international zijn: