Missie


Onze missie

TECS zet zich in voor sociaal-maatschappelijke projecten van non-profit organisaties en MKB. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten en herintreders, expats en asielzoekers, werken samen in multiculturele projectteams. Wij bieden een omgeving waar talenten tot hun recht komen, een plek voor coaching en training; voor en met elkaar. Met teams die elkaar aanvullen en versterken. Kennis delen en doorgeven in ons TalentCafe, dat is ook vermenigvuldigen.

 

Missie

Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kansarmen door het ondersteunen van projecten binnen de thema’s Water, Kinderen en Vrouwen. Om volkomen transparantie te kunnen garanderen passen we het 100% principe toe: de giften aan projecten gaan volledig naar het project waarvoor ze zijn bedoeld. Simpel en transparant: u geeft – wij delen – 100%

Model

Met het 100% principe werken wij als matchmaker tussen sociaal-maatschappelijke projecten van non-profit organisaties en donateurs. Door te identificeren (van projecten), te faciliteren (met diensten en producten) en te communiceren (met nieuwsbrieven en flyers). We richten ons op bedrijven, scholen en particulieren die een bijdrage willen leveren aan Mens, Milieu en Economie.

Motto

Delen is verenigvuldigen.

TECS, de kernwaarden

T rust
E mpathy
C ompassion
S
haring.
 

Wie willen we helpen

Voor lokale goede doelen of projecten is het vaak lastig om de benodigde fondsen te verzamelen. Veel kleine organisaties werken met vrijwilligers aan projecten die door de lokale bevolking worden gedragen en gesteund. Van het bouwen van een watertoren of slaan van een waterput tot het opzetten van een school en het bieden van opvang voor uitgestoten vrouwen. Daarmee helpen ze niet alleen een specifieke doelgroep, maar ook hun directe en indirecte regio. Net zoals wij dat doen met ons TalentCafe.

Waarmee

TECS faciliteert al dan niet internationale, kleine lokale projecten met het ontwikkelen van promotie materiaal voor hun fondswerving. Met onze multiculturele projectteams. Van flyers en kaarten, tot workshops en boekjes. Kortom, een creatieve en betrouwbare schakel tussen projecten en potentiële donateurs.

Waarom

Er zijn nog verrassend veel mensen die ‘iets willen doen’: hun expertise inzetten waar het nodig is, zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is echt delen en een verschil maken in deze wereld. En daar wil TECS graag aan bijdragen. Met de haar beschikbare middelen. Door alle giften voor projecten volledig te bestemmen aan deze goede doelen. Om daarmee volkomen transparantie te kunnen garanderen. Van de ANBI publicatie is een beknopte samenvatting te downloaden.